Chức năng nhiệm vụ

 Windows 7 Home Premium Product Key  |
Windows 7 Home Premium 64bit  |
Office 2016 Pro Key  |
Windows 7 Professional Key  |
Download Windows 8.1 ISO  |
Install Windows 8.1 with key  |
Windows 7 activation product key  |
Windows 7 Product Key Free For You  |

– Đóng mới, sửa chữa phương tiện thủy;

– Sản xuất các cấu kiện kim loại.;

– Kinh doanh vật tư kim khí;

– Xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị tàu xuồng các loại;

– Vận tải đường sông, đường bộ;

– Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho;

– Bốc xếp hàng hóa cảng biển;

– Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp vận tải ven biển và viễn dương.