Hạ thủy tàu Cồn Cỏ tourist

Ngày 7-8, tại Công ty 189 đã diễn ra lễ hạ thủy tàu Cồn cỏ Tourist để hoàn thiện sản phẩm chuẩn bị bàn giao cho khách hàng.