Tàu khách Toàn Trang 26

Tàu có các thông số cơ bản sau:
– Chiều dài lớn nhất: 26,80m
– Chiều rộng lớn nhất: 5,50m
– Chiều cao mạn: 2,20m
– Mớn nước đầy tải: 0,95m
– Vật liệu thân vỏ: hợp kim nhôm
– Máy chính: Yanmar 650HP
– Tốc độ khai thác lớn nhất: 24 hải lý/giờ
– Phân cấp hoạt động: VR-SB
tau-toan-trang