Hoàn thiện hai sản phẩm ST179 và sà lan 2000 tấn bàn giao khách hàng trong tháng 7-2018

Gấp rút hoàn thiện các sản phẩm tàu hoa tiêu ST179 và Sà lan chuyên chở dầu  2000 tấn để bàn giao cho công ty Tân Cảng Petro Cam Ranh trong tháng 7 năm 2018.