Hội nghị Sơ kết công tác TTKHQS 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 04/7 tại Nhà máy Z189 đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thông tin khoa học quân sự 6 tháng đầu năm 2018.

Tham gia hội nghị có : Thủ trưởng tổng cục CNQP, đại diện các nhà máy trực thuộc tổng cục CNQP.

Khai mạc Hội nghị

Giới thiệu Đại biểu

Thủ trưởng tổng cục và các đại biểu lên trình bày tham luận