Hội Nghị Người Lao Động Năm 2016

Thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động tại cơ sở. Giám đốc và công đoàn Nhà máy Z189 đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2016 vào ngày 26/02/2016. Hội nghị người lao động được tổ chức hàng năm, là nơi tập trung, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công nhân viên và người lao đông trong toàn đơn vị.
Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Chủ nhiệm chính trị Tổng cục; Đại biểu Ban Công đoàn/Cục Chính trị; Đại biểu Phòng quân lực/Bộ tham mưu; Về phía Nhà máy có Đại tá Đào Đức Hạnh – Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Z189; Đại tá Vũ Đình Ninh – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy Z189; Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Nhà máy; các đồng chí: Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, Trưởng ban TTND, Đại biểu đại diện cho các tổ chức quần chúng; các đồng chí trong BCH công đoàn cơ sở và 105 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 700 cán bộ, CNV và người lao động trong toàn đơn vị.
Tại Hội nghị Đại tá Đào Đức Hạnh – Giám đốc nhà máy đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015, mục tiêu kế hoạch 2016; việc xây dựng và ban hành các nội quy quy chế quản lý nội bộ của Công ty, việc thực hiện các chế độ chính sách với người lao động trong công ty.
Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhà máy báo các tình hình tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng ban, đơn vị; về việc sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể của công ty và hoạt động của BCH công đoàn nhà máy trong việc tham gia giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tham gia xây dựng các nội quy quy chế quản lý của nhà máy…
Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã trao đổi thẳng thắn các vấn đề về việc làm, định hướng phát triển, việc triển khai đầu tư các dự án, nhà ở xã hội,cải thiện bữa ăn trưa, việc thực hiện quy chế dân chủ tại đơn vị… với mục tiêu vì sự phát triển bền vững nhà máy, nâng cao đời sống người lao động.
Những vấn đề chính Hội nghị thảo luận:
Một là: Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, thực hiện nghiêm quy trình, quy phạm, kỹ thuật an toàn, quy trình công nghệ trong lao động sản xuất; thực hiện tốt việc tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất kinh doanh, giảm lượng dư gia công ở mức thấp nhất và tận dụng tối đa nguyên liệu phế phẩm.
Hai là: Chú trọng chất lượng bảo hộ lao động đảm bảo phù hợp với từng ngành, từng vị trí công việc; xây dựng môi trường làm việc thuận lợi cho người lao động; đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới ATVSV; hạn chế tối đa về tai nạn lao động, tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các chế độ về BHLĐ, vệ sinh công nghiệp, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của người lao động và tài sản của doanh nghiệp.
Ba là: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho người lao động đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ mới.
Bốn là: Chăm lo cải thiện đời sống vật chất tinh thần và điều kiện làm việc của người lao động, đảm bảo việc làm và thu nhập của mọi thành viên trong doanh nghiệp. Có chính sách khuyến khích động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành thích xuất sắc trong LĐSX và sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.
Phát biểu tại Hội nghị Đại tá Đào Đức Hạnh – Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nhà máy Z189 đánh giá cao Ban điều hành và BCH Công đoàn Nhà máy cùng tập thể người lao động trong Nhà máy Z189 đã thực hiện tốt các quy định trong Thỏa ước lao động tập thể, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, Nhà máy đã xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????