Hội nghị tuyên truyền và tập huấn kỹ thuật nghiệp vụ PCCC

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Thông tư 03/2014/TTLT-BCA-BQP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghi định 78/2011/NĐ-CP về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở quốc phòng; Thông tư số 66/2014/TT-BCA về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP; Thông tư số 18/2016/TT-BQP về quy định, hướng dẫn thực hiện công tác PCCC trong Bộ Quốc Phòng.

Chiều ngày 26/8/2017 tại Hải Phòng, Nhà máy Z189 đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC số 9/ Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức pháp luật về công tác phòng cháy và chữa cháy cho người lao động, đồng thời huấn luyện và cấp chứng chỉ nghiệp vụ PCCC cho các thành viên thuộc Đội PCCC cơ sở.

Tham dự Hội nghị có đại diện BGĐ Nhà máy; đại diện cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC số 9 và Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ thuộc Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng; đại diện lãnh đạo chỉ huy và người lao động của các cơ quan, đơn vị trong Nhà máy cùng toàn thể các thành viên Đội PCCC cơ sở.

Một số hình ảnh của hội nghị:
21167763_1603318006379194_4563533307962437233_o
21150472_1603318116379183_1876913832937032932_n 21151461_1603318263045835_5532049062004270934_n