MATV 2300

Các thông số kỹ thuật chính:

Chiều dài (Length)                    : 91.30 m

Chiều rộng (Breadth)                 : 14.00 m

Chiều cao mạn (Draft)               : 3,8 m

Tốc độ (Speed)                         : 17,0 hải lý / giờ (knots)

Vật liệu vỏ (Hull)                       : Thép(Steel)

Untitled