Nhà máy Z189 là một trong những nhà máy đóng tàu quân sự thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, có nhiệm vụ đóng mới, sửa chữa các loại tàu chiến, tàu bổ trợ khoảng 5.000 tấn và khu cầu cảng bốc xếp hàng hóa quân sự và một số nhiệm vụ đặc biệt khi có yêu cầu của Bộ Quốc phòng. Thời gian qua, Nhà máy đã hoàn thành đóng mới thành công nhiều sản phẩm mới, hiện đại, tích cực tham gia nghiên cứu, phát triển và chế tạo sản phẩm công nghệ cao phục vụ quốc phòng và dân sinh…

210917hha35
Thượng tướng Bế Xuân Trường trao giấy chứng nhận cho Nhà máy Z189.

Đại tá Đào Đức Hạnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kiêm giám đốc Nhà mày Z189 khẳng định: Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam góp phần cải tiến phương pháp làm việc của Nhà máy Z189, hình thành các quy trình công nghệ, giải quyết công việc một cách khoa học; hoạt động quản lý tài liệu, hồ sơ được thực hiện một cách nền nếp, quy củ, công tác bảo mật các tài liệu quan trọng ngày càng được chú trọng. Hệ thống quản lý chất lượng còn góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức nhà máy. Từ những kết quả sản xuất kinh doanh cũng như các mặt công tác khác của nhà máy có thể áp dụng thành công các thành tựu tiên tiến của khoa học quản lý trên cơ sở các tiêu chí ISO 9001 sẽ mang lại những thành công vượt bậc cho nhà máy.Tại buổi lễ, Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015 cho Nhà máy Z189. Phát biểu với cán bộ, công nhân viên nhà máy, đồng chí Thứ trưởng đã biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả trong sản xuất kinh doanh của nhà máy đã đạt được thời gian qua, đặc biệt là vừa được nhận Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp TCVN ISO 9001:2015, đồng thời yêu cầu Nhà máy cần tiếp tục đổi mới toàn diện về mọi mặt, nâng cao năng lực quản lý, khẳng định thương hiệu của ngành đóng tàu, đầu tư nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới, sản phẩm công nghệ cao có chất lượng tốt phục vụ nhiệm vụ quốc phòng và dân sinh. Nhà máy cần tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức sản xuất hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch những tháng cuối năm 2017 và triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh thời gian tới, chú trọng tổ chức sản xuất, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm cho nhà máy phát triển bền vững….

Tin, ảnh: VŨ DÂN