Thượng tướng Bế Xuân Trường thăm và làm việc tại nhà máy Z189