Xuồng cao tốc Manta

Các ưu điểm chính như sau:

  • Tốc độ cao
  • Ổn định tĩnh tốt ở tất cả mọi hành trình tốc độ(góc nâng hạ nhỏ và góc heeling dưới 6 độ khi điều động ở chế độ đầy tải.)
  • Mớn nước thấp
  • Tính năng đi biển tốt
  • Thiết kế chuyên dụng cho quân độị có tiết diện Radar thấp do co hình dáng vỏ ADS  (Arrow System Design)

Xuồng đảm nhận các nhiệm vụ sau:

  • Ngăn chặn các tàu trong diện tình nghi
  • Tuần tra ở tốc độ cao không giới hạn tầm hoạt động máy chính.
  • Hộ tống
  • Lên các tàu tình nghi…..

Thông số và kích thước chính

LOA (platform included) …………………….. 16.50 m

Chiều dài vỏ ………………………..…………………….… 14.60 m

Chiều dài đường nước ……………………. …………….… 12.50 m abt.

Chiều rộng tâm vỏ .…………………………………….   3.60 m

Chiều rộng vách lái ……………………………………..   4.30 m

Chiều chìm …………………………….……….……   2.10 m

Mớn nước đầy tải …………………….……………….    0.95 m

Deadrise góc nâng ………………………………………………… 18.50º

Lượng chiểm nước đầy tải ..………………………….… 20.75 t abt.

Lượng chiểm nước bán tải …………..………………..… 19.65 t abt.

Dung tích nhiên liệu ……………………………………….     2300 lt

Dung tích nước ngọt ………………………………….        250 lt

Công suất (trop. cond.) …………………. .     2400 hp

Tốc độ tối đa ở điều kiện đầy tải (trop. cond.) at fully loaded cond. ……….…   45 – 50 knots

Tầm hoạt động ở 35 hải lí liên tục khoảng    ………………….   250 n.m. abt

Ước tính 5% dầu nhiên liệu biên và 5% lượng tiêu thụ máy chính

Thuyền viên …………………………………………………….…   6

 

--

--

--